O mnie

Andrzej Marek Nowik

Urodzony w 1971 r. w Warszawie. Nauczyciel akademicki, doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii. W latach 1997-2001 uczestniczył w pracach MEN nad reformą systemu oświaty; w 1999 r. otrzymał nagrodę I stopnia MEN. W latach 2001-2013 adiunkt w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Członek Archikonfraterni Literackiej od 1997 r.

Współpracuje z Instytutem Historii PAN w Warszawie. Prowadzi badania z zakresu historii filozofii oraz metodologii historii, historii regionalnej i genealogii. Od 2015 r. uczestniczy w rozbudowie archiwum cyfrowego Muzeum Ziemi Mińskiej w Mińsku Mazowieckim przy wykorzystaniu własnych rozwiąza metodycznych. Członek-założyciel Polskiego Towarzystwa Genealogicznego; w latach 2009-2012 i od 2015 r. wiceprezes Zarządu.

Od blisko trzydziestu lat prowadzi badania genealogiczne, które koncentrują się głównie na metodologii i metodyce genealogii.